Letní semestr ve druháku

 

Pomalu se blížíme do cíle druhého ročníku a se závěrečným spurtem se pojí naše oblíbené zkouškové období. Konkrétně já jsem se ani nenadál a už abych se zase učil na další zkoušky. Zimní zkouškové se mně protáhlo až do 17. května, protože jsem nebyl s to pokořit anatomii CNS, smyslů a topografii. Vy mladší se už nemusíte obávat třísemestrální anči. Místo toho vám naloží na bedra ještě o něco víc a tudíž vše sfouknete již na konci prvého ročníku.

 

Malá poznámka, snad rada, ke zkoušce z CNS. Ačkoliv tedy budete mít všechno v jednom, resp. už máte, tak přece jenom se může stát, že si nebudete vědět rady s tím, jak zvládnout, lépe řečeno, jak pochopit centrál. Nalijme si čistého vína, ano, CNS a s ním spojené různé okruhy či dráhy, jsou velice náročné na pochopení a stejně tak i na čas. Je tedy záhodno vyšetřit co nejvíce času na ostatní povinnosti. Proto všem vřele doporučuji CNS od Grima a obrazové předlohy k CNS od Holibky (samozřejmě nejlépe doplněná schématka drah a struktur). Až tato kombinace mi přinesla tolik toužebný zápis zkoušky do indexu.

Při studiu drah je veledůležité nejprve pochopit základní stavbu, tedy popis všech podkorových i korových struktur. Následně stavbu těchto struktur. Ty nejlépe vyčtete z různých schématických řezů mozkem apod. V tomto směru se mi velice pěkně učilo z neuroanatomie 1, což je interaktivní portál LF UPOL zaměřený na ucelený pohled na CNS plus míchu. Na tyto stránky se dostanete přes nan.upol.cz. Poté, co pochopíte kde co je a jakou to má funkci, se můžete směle pustit do drah, jež tvoří cca 16 otázek u zkoušky.

Na závěr této malé odbočky bych poprosil, abyste přistupovali ke studiu neuroanatomie s chutí a motivací. Já s tímto měl problém, a proto jsem si neuroanču táhl až do poloviny května. A samozřejmě - učte se, učte se, učte se!

 

Letňák je příjemné odpočinutí od předešlých tří semestrů. Tím zásadním rozdílem je anatomie. V létě už není. Myslím, že nic nikoho nevyčerpalo tolik jako právě tento megapředmět. Vše ostatní je na druhé koleji. Takže. Po úspěšně složených zkouškách nastupujeme do nového semestru s těmito předměty - interní propedeutika, mikrobiologie, biochemie a fyziologie.

 

Interní propedeutika je předmět, který nás poprvé zavede do opravdové nemocnice mezi opravdové pacienty! Kupte si fonendoskop, pevné desky na zapisování anamnézy a na plášti (ne tom z pitevny:)) ), noste vizitku s vaším jménem. To je základ, bez kterého se neobejdete.

Jako jedinou, ale zásadní nevýhodou vidím v tom, že si nemůžete sami zvolit, na které oddělení byste chtěli, a stejně tak ani nevíte, jakého budete mít lékaře-kantora. V některých skupinách se střídali doktoři jako na běžícím páse, ale například my měli pořád toho stejného.

 

V rámci předmětu Interní propedeutika budete "muset" absolvovat všechny povinné přednášky (většinou ve středu ráno), semináře z topografické anatomie (nejsou povinné), opakovací semináře před stáží na klinice (každý týden, povinné) a samozřejmě samotné stáže. Jak bylo zmíněno výše, sami si nemůžete vybrat kam jít a tak budete celý semestr na jednom oddělení a nikam jinam se nepodíváte. S tím souvisí i vedoucí stáží, kteří oplývají různou kvalitou a mají rozličný přístup k výuce. Někdo si poslechne, nahmatá, prohmatá a vyklepe všechno, jiný ani část z toho. Jedni chodí po dvojici k pacientům, druzí jako větší skupiny. Je to všechno v kompetenci vedoucího lékaře.

Styl mé skupiny (na 2. interně) byl následující. Pan Urge nás první dvě cvika zásoboval základními informacemi a postupy, jak přistupovat k pacientovi, na co se jej ptát, kde co nahmatat, atp. Zbytek semestru probíhal tak, že jsme se rozdělili na skupinky po dvou třech lidech a šli jsme za pacienty. Po cca půlhodině až 3/4 hodině jsme šli zpátky do seminární místnosti a tam jsme jednotlivé případy konzultovali. MUDr. Urge vždy zdůrazňoval nedostatky našich chorobopisů a díky tomu jsme na konci semestru dokázali, každý zvlášť, udělat kvalitní anamnézu i objektivní nález. Poslední hodina probíhala stylem konzultací chorobopisů.

Za sebe hodnotím předmět jako velice zajímavý a konečně praktický a komunikativní (vztah lékař - student, student - pacient).

Na závěr k této kapitole je potřeba uvést 100% účast na cvičeních na klinice a zkontrolovaný a orazítkovaný jeden chorobopis (není podmínkou), který pak následně budete prezentovat profesorům Ehrmannovi nebo Ščudlovi, za nějž pak obdržíte zápočet. Nic víc, nic míň. Ke studiu se hodí buď Klenerova nebo Chrobákova propedeutika.

 

Mikrobiologie je nový předmět, který nenavazuje na nic z předešlého studia, maximálně okrajově na biologii, ale ta je spíše postavena na genetice, takže si s ní moc nevystačíte. První půlrok tohoto dvousemestrálního (náročného) studia mikrobiologie je zaměřen na různé techniky barvení, kultivace a rozpoznávání jednotlivých mikrobiálních kolonií, jak okem, tak pod mikroskopem.

Předmět je to zajímavý, alespoň pro mě byl, protože je potřeba i trochu zručnosti při úvodních hodinách, kdy je dobré umět mikroskopovat a zhotovovat barvené preparáty. Zkoušení v hodinách probíhá formou otázek v úvodu každé hodiny, kdy se praktikant ptá na různé podrobnosti k danému tématu vztažené. U nás nikoho paní Chromá nevyhodila, ale našlo se i pár protivných vyučujících. Za sebe mohu všemi deseti doporučit jí, protože je velice příjemná a milá, čímž i samotný předmět získal navrch.

Ke studiu v prvním semestru mikry jsou nutná pouze jedna skripta z produkce LF UPOL, jinak nemusíte mít nic (krom přezůvek). Pláště vám dají, neboť se nacházíme na půdě prosáknuté mnoha nebezpečnými breberkami, a pak si je po hodině zase vezmou. Snad jen byste si mohli brát vlastní rukavice na práci.

Ještě malá poznámečka; ústav mikrobiologie je přestěhován do Dostavby a tak po mnoha letech opustil původní budovu fakulty. Jako nevýhodu vidím nemožnost otevřít okno, zejména ke konci semestru, kdy se teploty šplhají do závratných výšin. Ano, klima tam je, ale víte, jak to občas bývá s technikou...

 

Biochemie v letňáku navazuje na biochemii ze zimy a není moc co komentovat. V létě budete mít jedno cviko na acidobazické rovnováhy vedené doc. Bartkem, což je úžasný člověk s ještě úžasnější kšticí. No, nechte se překvapit sami... :D

Abych nezapomněl, budete dělat jeden referát na vybraná témata, který je jednou z podmínek zápočtu. Dále to je pro zopakování 100% účast na cvičeních (ta se dají ve vybraných týdnech nahradit), testy napsané nad 70%. Tady se úroveň liší. Někteří praktikanti dávají lehké testy, jinačí, např. doc. Vostálová či doc. Modrianský testy náročnější. Ale zase se to hodí ke zkoušce, tak babo raď.

Poslední cviko je zaměřeno na praktický test, což je poslední podmínkou zápočtu. Jde o vybrané téma z předešlých hodin, které budete muset, podle stručného návodu, se svými velkými znalostmi, sami zvládnout. Já měl důkaz bílkovin v séru, dále to byl kreatinin nebo žaludeční šťávy. Všichni jsme museli ještě zvládnout důkaz bílkovin, glukozy, ketolátek a krve v moči. That's all studs!:D

 

Fyziologie také pokračuje ze zimního semestru, takže se jedná opět o cvičení, i když ta už nejsou tak akční, jako v zimě. Co je horší, jsou referátky na vitamíny a další důležité minerální látky v těle. Každý musí mít alespoň jeden či dva referáty za letňák. Nesmím zapomenout na dva testy během semestru. Jde o to samé jako v zimě, také musíte dát dokupy alespoň 182 bodů. Otázkou je, zda ve stejném trendu bude pokračovat ústav fyziologie i v následujících letech, neboť se našlo pár jedinců, kteří tento systém veřejně odsoudili a donutili tak pana doc. Nečase k zamyšlení. Uvidíme. Uvidíte. Docházka opět 100%. A vyučující? Záleží na skupinkách. Jednou to může být paní Galina, podruhé Sirotina, já měl v pondělí odpoledne dva studenty, pedagogické síly, kteří se u nás střídali. Jednalo se o studenty 4. ročníku, moc fajn lidi, kteří to nehrotili a nezkoušeli. Ale třeba paní Sirotina prý zkoušela a vyhrožovala, že ti, co neví, dostanou cosi jako puntík ke zkoušce. Jestli to je pravda nebo ne, nevím. Nikdo se nějak moc nevyjadřoval. Ale určitě i tento stimul je dobrý k pravidelnému studiu a lehčí přípravě ke zkoušce. Prostě a jednoduše; kdo to neojebává, může mít pěkně dlouhé prázdniny. Právě dnes, tj. 21. května je předtermín z fyziologie. A udělat zkoušku v polovině května, na začátku června biochemku, tak máte tři a půl měsíce prázdnin, to je luxusní. Takže, snažte se, času je v létě dost.

 

 

Abych to nějak na závěr shrnul, krátce a stručně. Letní semestr ve druhém ročníku je pohodový. Podmínkou je úspěšné zkouškové v zimě, které ale budete mít vy, mladší už jiné, neb celou anatomii zkrouhnete už na konci prváku. Musím vás ale uklidnit, že i kdyby nějaká zkouška nevyšla hned o zkouškovém, jsou lidé z ústavů vstřícní a během semestru zkoušky vypíšou. To je velice sympatické. Například z anatomie byly termíny každý měsíc, ještě jeden je vypsaný na konec června. Z histologie je to to samé, ale co jsem zaslechl, tak zkoušející DrSc. Kamarád rozhodně nemá kamarádský vztah a při zkoušení zlobí. Tak se snažte, ať si můžete letňák užít a co nejvíc se připravit na bouřlivý a zlomový třeťák.

Letní semestr ve druháku

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.
 

© 2012 - 2017 Jiří Lapka, Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode