Biologie

 

Biologie je předmět důležitý, na to je potřeba myslet neustále. Jedná se o předmět dvousemestrální, přičemž každý týden je jedna dvouhodinovka přednášek a stejně tak cvičení. Zásadní rozdíl je v konceptu cvičení během roku; v zimě se jedná prakticky čistě o mikroskopování a každotýdenní protokoly (pokud se nemýlím). Mě osobně zimní semestr bavil. Člověk si hraje s mikroskopem, může své pozorování diskutovat se sousedy a celkově jsou hodiny laděny v příjemném duchu. V létě je naopak na pořadu dne genetika a s ní řešení mnoha příkladů. Za sebe říkám - bavilo mě to - na gymnáziu jsme měli fajn vyučující a genetiku jsem si v posledním ročníku zalíbil, takže ani tady mě studium genetiky nedělalo problémy. Ovšem zase je to člověk od člověka. Nicméně naučit se dá opravdu všechno. O tom si povíme něco více jinde. Je důležité připomenout, že během cvičení se píšou testy/písemky a to podle daného vyučujícího. Někde se píšou sporadicky, jinde nehlášeně, onde se hlásí dopředu s tím, že budou  většího bloku učiva... Také se může vyskytnout zkoušení ústní. Je potřeba si opět uvědomit, že v případě známky F (nevyhověl) je nutno si daný test opravit, jinak nemůžete dostat zápočet. Tak to u nás chodí. Testy jsou ovšem stavěny tak, že se to dá zvládnout celkem v klidu. Nejlépe je vytvořit kooperaci s lidmi, kteří mají hodinu dříve a vyzvědět od nich co bylo na testu. Nicméně, za to se občas platí (záleží nátura od nátury, počínaje poděkováním, konče dvěma pivy v učku a pod.)

 

Zkouška je ve formě testu a už na začátku říkám - pro mě to byla nejtěžší zkouška. A to nechci v žádném případě strašit. Já s tím měl problém z toho důvodu, že obecně testy mě nejsou nakloněny a tipovat neumím. Bohužel test je plný záludných otázek, které člověk nikdy neslyšel nebo nečetl anebo četl, ale ze sebezáchovných důvodů vymazal či přemazal něčím důležitějším.

Prosím o důslednost při studiu na zkoušku. Co je potřeba se naučit, abych zvládl biologii? Za sebe říkám pouze (!!) přednášky a materiály ke cvikám (skripta a semináře do cvičení). Nic víc! Hlavně nekupovat Albertse ani nic jiného doporučeného. Teď si znepřátelím plno těch, kteří naletěli a tyto šílené bichle za nekřesťanské peníze si nakoupili, aby je pak pouze jednou a zbytečně otevřeli a následně neznalým bažantům prodali. Takže nekupovat!

Samotný test se píše na počítači v učebně na ústavu biologie. PC vám vygeneruje 76 otázek, osm z nich je rozepsiovacích s limitem 500 znaků. Tyto jsou za více bodů.

 

Bohužel je v testu i plno otázek s vícečetnou možností odpovědi, tzn. odpovědi jsou správné jedna či dvě. Pro mě to bylo opravdu nepříjemné, ale pevně věřím tomu, že vy, kteří se budete poctivě učit již od první přednášky a budete na všechny chodit - pro vás to problém dozajista nebude. A tak to má být. Abych nezapomněl - je potřeba dosáhnout 59% (vč. rozepisovacích otázek, které vám budou opraveny do tří dnů). V případě, že máte reputaci na škole, jakou mám já (lol), tak je vám opraví již během testu. A na závěr ke zkoušce - časový limit je 100 minut. Což je ažaž. Druhý termín je taktéž test, třetí termín je písemný a ústní a to už pak jde všechna sranda stranou. Jestli se dá opisovat? Téměř vždy se dá opisovat. Má to smysl? Pro toho, kdo se učí 14 dnů asi ne, pro specialisty, kteří to dávají za 2-3 dny asi ano.

 

Jak bych shrnul biologii? Mě osobně tento předmět přinesl nově nabyté znalosti v různých odvětvích od genetiky po viry a imunitu. Je potřeba si v každém předmětu hledat odvětví nebo alespoň něco, co vás bude bavit. Pro mě to byly i hodiny cvičení, kdy zejména v letním semestru jsme měli velice příjemnou paní magistru a díky mému vrozenému talentu pro herectví a první lavici vepředu jsme zažili mnoho legrace. Podle mé filozofie je potřeba brát tuto školu s nadhledem, protože jinak to ani nejde pobírat při tom kvantu věcí, které se musí do hlavy nasoukat.

Biologie

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.
 

© 2012 - 2017 Jiří Lapka, Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode